STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

Rådgiver i den offensive regionale IKT- satsingen «eTrøndelag»

Det har blitt lite tid til å skrive egen blogg de siste to årene. Jeg ble høsten 2010 engasjert som rådgiver av Sør Trøndelag fylkeskommune i IKT prosjektet eTrøndelag. eTrøndelags mål er å bidra til å realisere en større del av kunnskapspotensialet i regionen gjennom å utnytte de mulighetene bruk av digital kommunikasjonsteknologi gir for deling og samhandling. eTrøndelag  er underlagt Regional Utviklingsavdeling, innovasjon og næring.

Mitt innsatsområde, som er «Digital Kommunikasjon og Samhandling» tar utgangspunkt i dagens trender og utviklingstrekk, og skal bidra til at de fortrinnene bruk av slik teknologi gir med hensyn til kommunikasjon og samhandling, synliggjøres og utnyttes.  Gjennom å initiere og etablere pilotprosjekter, eller utfordre, motivere og gi råd, skal jeg være en aktiv samarbeidspartner innenfor IKT feltet både internt i fylkeskommunen og eksternt blant kommuner og næringsliv.

Jeg er også prosjektleder for Sør Trøndelag fylkeskommune i Interreg IVC prosjektet e-CREATE – Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies Enhancement. e-CREATE er et treårig prosjekt som går fra 2012-14. Prosjektet har som målsetting å øke konkurransekraften til servicerettede reiselivsbedrifter langs kulturruter i regionene gjennom å utvikle ny teknologi- og tjenestemodeller.  Arbeidet i prosjektet foregår i workshops (både internasjonalt og nasjonalt) relatert til identifiserte «good practices». Prosjektet blir ledet av den tyske regionen Sachsen-Anhalt. I tillegg deltar regioner fra Tsjekkia, Polen, Frankrike, Italia, Ungarn, Spania, Portugal og Irland. STFK  skal være vertskap for en internasjonal workshop høsten 2012. Prosjektets webside finner du her.

Det dukker forhåpenligvis opp noen flere bloggposter nå og da. Stay tuned!

Filed under: Digital samhandling, Innovasjon, Internasjonale prosjekter, Web Medier, , ,

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com