STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

Om Digitale trendsettere

I går fikk jeg en fersk rapport utarbeidet av førsteamanuensis Berit Skog ved NTNU. Hun forsker på på bruk av sosiale medier, og skriver om det hun kaller De digitale trendsetterne. Hun tar utgangspunkt i spørre-undersøkelser hun har utført på The Gathering, og kommer med en god del spennende funn som absolutt burde interessere alle som jobber med sosiale medier, spill og trender blant de unge.

«Bruk av dataspill og nettsamfunn gir nye sosiale møteplasser. Dette skjer ved at en samarbeider på dataspill, og også ved at en ivaretar interessefellesskap og vennskap ved å delta i nettsamfunn. Den teknologiske utvikling har gitt utvidede referanserammer for forståelsen av sosiale relasjoner. Å være sosial er eksempelvis ikke ensbetydende med å møtes ansikt-til ansikt.»

Rapporten er definitivt verdt å lese, og kan lastes ned her

Filed under: Sosiale Medier

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com