STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

Twitring i hytt og pine.

Jeg har i det siste deltatt i en debatt om twitring under møter og foredrag, der det oppleves som en voksende trend at deltakerne fortløpende kommenterer og synser mens foredragsholder snakker.

For meg likner denne trangen til twitring mye på klasserommet på barne/ungdomsskolen, da vi fnisende og i skjul, sendte pairlapper til hverandre. Det foregikk i skjul, men kunne merkes godt av en observant lærer. Konsekvensene var beslaglagt lapp, og sanksjoner avhengig av innholdet.

Under et foredrag vil jeg oppfatte det som uhøflig og unødvendig å sitte med fjeset ned i en mobil for å prøve å si noe meningsfylt? innenfor 140 tegn (Bitte litt mer enn det vi fikk knota ned på papirlappene i klasserommet). Hvem kan vel med hånda på hjertet si at man som foredragsholder synes det er inspirerende med en forsamling som er mer opptatt av å markedføre egne synspunkter og mer eller mindre gjennomtankte kommentarer, enn å høre på hva som blir sagt fra talerstolen?

Det handler også om respekt for den som har forberedt et foredrag, og bruker tid på å formidle det. En gang var jeg vitne til at en professor i sinne avbrøt forelesningen, strammet opp flere studenter som satt og tekstet SMS’er under forelesningen, og gikk. Nå er det sikkert enklere å eksplodere på universitetet som professor enn i næringslivet som foredragsholder, men følelsen er nok den samme for de aller fleste som merker at tilhørerne er opptatt av noe helt annet enn å lytte.

Er det ikke bedre for alle om mobilen skrus av, og man rekker opp hånda? Da skal man i hvertfall ha noe fornuftig å komme med for å legitimere en avbrytelse i plenum. Jeg har alltid vært teknologioptimist, men også kritisk til overdrevent fokus på teknologien fremfor anvendelsen. Vi har lært oss at det å snakke høyt i mobiltelefonen er harry. Vi fremstod nok som viktigere på åttitallet med en blytung bærbar? Ericsson klistra til øret når vi snakka om ”marked”, ”segment” og fredagspils, enn vi gjør i dag på 90 decibel i det offentlige rom.

Det er kanskje noen terskler som automatisk blir overskredet ved inntog av ny medieteknologi. I følge teknologideterministen Marshall McLuhan former media måten vi / samfunnet tenker på. Han uttalte med bravur at The medium is the message,. og la i det noe samfunnmessig revolusjonerende. Men som vi alle mer eller mindre har funnet ut, er ikke revolusjoner nødvendigvis helt uproblematiske.

Filed under: Uncategorized

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com