STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

EN KOMMUNIKASJONSSTRATEGI er et strategisk fundament som beskriver hvordan organisasjonen skal kommunisere sine verdier og mål til omverdenen, velge aktuelle kommunikasjonskanaler, og etablere en form på kommunikasjonen. Strategien skal beskrive hvilke verdier organisasjonen skal formidle,  til hvilke konkrete grupper av stakeholders, og hvordan dynamikken som inviterer til gjensidighet skal ivaretas slik at stakeholders preferanser kan reflekteres i en bærekraftig dialog mellom organisasjon og samfunn.

o   INTERNKOMMUNIKASJON
o   KOMMUNIKASJONSPLATTFORM
o   KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
o   SAMFUNNSKONTAKT

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com

%d bloggere like this: