STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

MERKEVAREBYGGING

MERKEVAREBYGGING er et komplekst område, som mange forveksler med etableringen av et varemerke, eller en logo med et mer eller mindre fengende slagord. Kjernen i en merkevare ligger imidlertid i de verdiene som utgjør personligheten til en organisasjon som igjen består av enkeltindivider med sine verdisett. Når organisasjonens verdier, eller personlighet blir kommunisert, etableres merkevarens identitet. Det må nødvendigvis være samsvar mellom de kommuniserte verdiene og de verdiene organisasjonen, og individene i organisasjonen i realiteten bekjenner seg til. Et gap mellom disse kan resultere i mindre troverdighet og følgelig et dårlig omdømme. Uten fokus på verdier og personligheten til merkevaren, blir den sjelden mer enn et varemerke.

  IDENTITET OG VERDIER
  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
  PROFIL OG TONE OF VOICE
  OMDØMME

CASE: VÆRNES KJØTT –  «EKTE MATOPPLEVELSER – GOD SAMVITTIGHET»
VÆRNES KJØTT as (2008) er en sammenslutning av 24 lokale kjøtt-produsenter som etterstreber en dyreetisk og bærekraftig produksjon av kortreist høykvalitets kjøtt. Målgruppe er restauranter og bevisste urbane forbrukere. Guldseth AS har vært ansvarlig for å definere og utvikle organisasjonens identitet til en etisk og interessentbevisst merkevare, der bedriftens kjerneverdier konstituerer en samfunnsansvarlig tilnærming til både miljø, produksjon, distribusjon og salg. Utvikling av en kommunika-sjonsstrategi og tekstproduksjon var også del av oppdraget. Det ble i forkant gjennomført  både en webbasert kvantitative spørreunder-søkelse, og en affinitetsaudit blant organisasjonens medlemmer før bedritens verdisyn ble presisert og implementert som basis i merkevaren. Oppdraget ble gjennomfør på oppdrag fra Reklamehuset, Stjørdal, som utviklet det grafiske designet.

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com

%d bloggere like this: