STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

TEKSTUTVIKLING

TEKSTUTVIKLING handler om å konkretisere, argumentere, og kommunisere et budskap. Det gjelder å finne en stemme som uttrykker, og er representativ for organisasjonens verdigrunnlag, samtidig som den kommuniserer med målgruppen den er ment for. Tradisjonell tekstutvikling samt formidling av forskning og fagartikler tilbys.

o   REKLAMETEKSTER
o   INFORMASJON
o   VITENSKAPELIGE TEKSTER
o   FAGTEKSTER

Jeg har på oppdrag fra Reklamehuset på Stjørdal jobbet med kommunikasjonsstrategi, merkevare, tekst og ide for Rica Nidelven Hotel siden oppstarten i 2005. Vi har funnet en «tone of Voice» som har fungert godt i kommunikasjonen med målgruppen.

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com

%d bloggere like this: