STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

UNDERSØKELSER OG ANALYSE

UNDERSØKELSER OG ANLYSER er en viktig forutsetning for å skape et godt beslutningsgrunnlag innenfor både merkevarebygging, samfunnsansvar, og annen organisasjonsutvikling. Stakeholderkartlegging og analyser sammen med affinitets auditer, der man definerer bedriftens verdier, og undersøker om de ansatte identifiserer seg med dem, er gode redskaper i arbeidet med å utforme en kommunikasjonsstrategi. Metode kan være både kvalitativ og kvantitativ.

o   MEDIEANALYSE
o   DISKURSANALYSE
o   KARTLEGGING AV VERDIER OG IDENTITET
  AFFINITETS AUDITS
  STAKEHOLDERANALYSE
o   OBSERVASJONSSTUDIER

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com

%d bloggere like this: