STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

STRATEGISK BRUK AV DIGITALE MEDIER


DIGITALE MEDIER
stiller store krav til en proaktiv strategi hvis man skal få avkastning av bruken av dem. Med erfaring fra internett og sosiale medier siden 1994, er det med en viss tyngde man kan fastslå at det på ingen måte er nok å bare være til stede på «nettet». Men for de organisasjonene som behersker sosiale medier, åpner det seg rike mulighet for en konstruktiv dialog med stakeholders, gjennom for eksempel sosiale medier. Sosiale mediers iboende dynamikk bidrar positivt til innovasjon og merkevare-bygging.

o INFORMASJONSARKITEKTUR
o STRATEGI FOR SOSIALE MEDIER ( Internt og eksternt)
o INFORMASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com

%d bloggere like this: